De mooie bruiloft in Hengelo en het gezellige vrijgezellenfeest lijken te liggen in een ver verleden; jij en je partner willen niet meer met elkaar verder. Sinds 1 maart 2009 is het wettelijk niet meer mogelijk om bij een ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap.

De flitsscheiding, waarbij je eerst overging tot een geregistreerd partnerschap om deze vervolgens met wederzijds goedvinden te ontbinden, is dus niet meer mogelijk. Dit betekent dat je altijd een echtscheiding aan moet vragen, en er een rechter en advocaat aan te pas moet komen. Een geregistreerd partnerschap kan nog wel worden beëindigd zonder bijkomstigheid van de rechter, tenzij er minderjarige kinderen in het spel zijn.

Scheiden bij de gemeente

Een verzoek tot echtscheiding gebeurt niet bij de gemeente; hier is altijd een uitspraak van een rechter voor nodig. Bij de procedure voor een echtscheidingsbeschikking hebben allebei de partners zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Jullie kunnen ervoor kiezen om samen een advocaat in de arm te nemen, of allebei een eigen advocaat te kiezen.

De uitkomst van deze echtscheidingsbeschikking wordt wél door de gemeente behandeld. De advocaat meldt de echtscheiding binnen 6 maanden na de onherroepelijke uitspraak bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. De datum waarop dit gebeurt, is de echtscheidingsdatum.

Alleenstaand wonen in Hengelo

Waarschijnlijk gaan jullie na de scheiding in aparte huizen verder, misschien nog allebei in Hengelo. Dit betekent dat in ieder geval één van jullie op zoek moet naar een nieuwe woning. Heeft de scheiding je niet dusdanig financieel aangetast en heb je nog een buffer over, dan kun je op zoek naar een koopwoning. Echter, groter is de kans dat (vooral in het begin) de financiën nog niet helemaal op orde zijn. In dat geval is het misschien een idee om te huren in Hengelo. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er in Hengelo de Sociale Zaken die kunnen helpen.